logo
地标搜索:
热门城市推荐: 北京 上海 深圳 广州 杭州 南京 沈阳 成都 哈尔滨 大连 西安 拉萨 香港 台北 巴黎 罗马 城市列表
 
Google Earth地标在线分享 >>与朋友分享当前地图  

绍兴大禹陵简介:位于浙江省绍兴城东南会稽山麓,是我国古代治水英雄大禹葬地。周围群山环抱,奇峰林立,若耶清流潺潺东去,使大禹陵更显凝重、壮观,大禹陵周边的景点有炉峰禅寺、百鸟乐园、大禹铜像和香炉峰等。大禹陵区由禹陵、禹庙、禹祠三大部分组成。禹陵面临禹池,前有石构牌坊,过百米甬道,有“大禹陵”碑亭,字体敦厚隽永,为明嘉靖年间绍兴知府南大吉手笔。禹庙在禹陵的东北面,坐北朝南,是一处宫殿式建筑,始建于南朝梁初,其中轴线建筑自南而北依次为:照壁、岣嵝碑亭、午门、拜厅、大殿。建筑依山势而逐渐升高。大殿为重檐歇山造,巍然耸立,殿背龙吻鸱尾直刺云天,背间“地平天成”四字为清康熙题跋。禹祠位于禹陵左侧,为二进三开间平屋,祠前一泓清池,悠然如镜,名曰“放生池”。大禹陵座东朝西,自然环境优美。入口处的大禹陵牌坊前,有一横卧的青铜柱子,名龙杠。龙杠两侧各有一柱,名拴马桩。凡进入陵区拜谒者,上至皇帝,下至百姓,须在此下马、下轿,步行入内,以示对大禹的尊崇。龙杠上有“宿禹之域,礼禹之区”的铭文。高12米、宽14米的大禹陵牌坊,系用石头建造,高大古朴。牌坊顶为双凤朝阳,庄重典雅,雕刻精美。柱端为古越人崇拜的神鸟——鸠。穿过牌坊后,进入神道。神道两旁安放着由整块石头雕塑的熊、野猪、三足鳖、九尾狐、应龙。相传这些神兽都是帮助过大禹治水的神奇动物或大禹自己所变。

相关地标:兰亭 绍兴文理学院

地图操作指南

1.移动地图:在地图上按住鼠标左键拖动或点击地图左上方的方向图标移动。
2.放大/缩小地图:双击地图上的某一点可以直接放大。也可以通过点击地图左上方的加减号或滑动杆来缩放。
3.右上方“当前坐标”栏目动态显示的经纬度为当前地图画面中心点的经纬度。其中经度正数为东经,负数为西经,纬度正数为北纬,负数为南纬。
4.地图画面右上角的三个按钮是用来切换地图显示模式的。从左至右分别代表“街道电子地图”,“纯卫星地图”和“有标注卫星地图”。请根据需求和喜好自行选择。
5.分享地图:可以点击屏幕右上方的“与朋友分享当前地图”,系统会自动生成当前位置的网址链接,任何人通过这个链接都可以访问这个位置。

当前坐标

通过经纬度快速到达
输入您要查看地点的经度和纬度(用123.456这种格式,不能用度分秒格式),点击GO即可到达
经度: 纬度:


地球在线-精华地标随机推荐

曼谷国家博物馆 摩纳哥大教堂
皇家新月楼 洛克菲勒中心
温哥华科学世界 牛津基督教会学院
加州水晶教堂 丰收女神广场
西雅图水族馆 纽约埃利斯岛
纽约林肯中心 华纳电影世界
浏览更多景点地标

从卫星上看你的大学

[添加到收藏夹]

关于地球在线 | 广告服务 | 导航地图

Designed by 地球在线